Aktualności

 UWAGA - Zmiana numerów rachunków płatniczych NRB [PDF]

 

 

Informacja

 Zarząd SKOK SZOPIENICE uprzejmie informuje, że punkt kasowy w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 38 będzie czynny do dn. 26 września 2019 r. włącznie.

 Do dyspozycji naszych Członków pozostają punkty przy ul. Sobieskiego 10 oraz ul. Traugutta 1.

 Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań,

 aby obsługa przebiegała prawidłowo.

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca połączenia SKOK Szopienice i SKOK Mysłowice

Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli SKOK „Szopienice” nr 3/2018 z dn. 15.11.2018 oraz uchwały nr 3/2018 Nadzwyczajnego zebrania Przedstawicieli SKOK „Mysłowice” zadecydowano o połączeniu obu Kas ku obopólnej korzyści ich członków. Kasą przyłączającą jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Szopienice”, zaś przyłączaną Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo –Kredytowa „Mysłowice”.

Od dnia 15-11-2018 organami statutowymi SKOK "Mysłowice" są organy Kasy przejmującej, również statutem obowiązującym będzie Statut SKOK Szopienice.
Kasy połączyły się z własnej inicjatywy bez wsparcia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i przy wsparciu Kasy Krajowej zachowując współczynnik wypłacalności na dzień 30-11-2018r.: ~ 11%. Połączone Kasy posiadają zgodę i decyzję na połączenie przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wierzymy, że nasze wspólne działanie przyniesie wymierne i oczekiwane efekty dla członków obydwu połączonych Kas.

Z wyrazami szacunku
Za Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Szopienice
Zbigniew Grzesiak

 

Decyzja KNF o połączeniu [pobierz]

 

Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych BFG

Informujemy, że począwszy od 29 listopada 2013 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Szopienice uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o BFG”. Celem tego systemu jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności. 

 Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych BFG [pobierz]