Kontakt:

40-374, Katowice
Wiosny Ludów 1

      32 / 204 95 61

Aktualności

Zarząd SKOK w związku zagrożeniem rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa COVID


Zarząd SKOK Szopienice w związku zagrożeniem rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa COVID -19, wprowadza dla członków Kasy możliwość skorzystania z 3 miesięcznych „Wakacji kredytowych”.

     Z przedmiotowego rozwiązania mogą skorzystać członkowie Kasy, którzy bezpośrednio zostali dotknięci skutkami epidemii i w związku z tym utracili płynność finansową oraz możliwość uzyskiwania dochodów, w szczególności dotyczy to: pracowników, którzy w związku z zawieszeniem działalności przez pracodawców zostali pozbawieni dochodów, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

 Skorzystanie z „wakacji kredytowych” możliwe jest raz w ciągu roku kalendarzowego.

 Wniosek o odroczenie spłat rat na okres 3 m-cy można pobrać z naszej strony internetowej i złożyć:

     - drogą mailowa na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

     - przesłać na adres SKOK Szopienice -  40-374 Katowicach ul. Wiosny Ludów 1

     - w szczególnych przypadkach osobiście w placówce Kasy.

Od wniosku nie pobierane są żadne opłaty.

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie po jego dostarczeniu do Kasy.

Kwota niespłaconej raty proporcjonalnie powiększy kwoty pozostałych rat. Zmianie ulegnie również harmonogram spłaty kredytu. Nowy harmonogram Kasa dostarczy Klientowi w sposób wskazany we wniosku.

 Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu (32) 204 95 61.

 

Zarząd SKOK Szopienice

 

 

Wniosek o renegocjacje - odroczenie płatności [WORD]

 

Informacja dla członków w związku z epidemią [PDF]

 

UWAGA - Zmiana numerów rachunków płatniczych NRB [PDF]

 

 

Informacja

Zarząd SKOK SZOPIENICE uprzejmie informuje, że punkt kasowy w Bieruniu przy ul. Granitowej 16  będzie czynny do dn. 17 kwietnia 2020 r. włącznie.

Do dyspozycji naszych Członków pozostaje punkty przy KWK Wesoła - Katowice ul. Beskidzka 3 oraz pozostałe punkty kasowe SKOK Szopienice.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań,

aby obsługa przebiegała prawidłowo.

 

Zarząd SKOK Szopienice

 

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca połączenia SKOK Szopienice i SKOK Mysłowice

Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli SKOK „Szopienice” nr 3/2018 z dn. 15.11.2018 oraz uchwały nr 3/2018 Nadzwyczajnego zebrania Przedstawicieli SKOK „Mysłowice” zadecydowano o połączeniu obu Kas ku obopólnej korzyści ich członków. Kasą przyłączającą jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Szopienice”, zaś przyłączaną Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo –Kredytowa „Mysłowice”.

Od dnia 15-11-2018 organami statutowymi SKOK "Mysłowice" są organy Kasy przejmującej, również statutem obowiązującym będzie Statut SKOK Szopienice.
Kasy połączyły się z własnej inicjatywy bez wsparcia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i przy wsparciu Kasy Krajowej zachowując współczynnik wypłacalności na dzień 30-11-2018r.: ~ 11%. Połączone Kasy posiadają zgodę i decyzję na połączenie przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wierzymy, że nasze wspólne działanie przyniesie wymierne i oczekiwane efekty dla członków obydwu połączonych Kas.

Z wyrazami szacunku
Za Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Szopienice
Zbigniew Grzesiak

 

Decyzja KNF o połączeniu [pobierz]

 

Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych BFG

Informujemy, że począwszy od 29 listopada 2013 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Szopienice uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o BFG”. Celem tego systemu jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności. 

 Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych BFG [pobierz]