Kontakt:

40-374, Katowice
Wiosny Ludów 1

      32 / 204 95 61

Aktualności

 

Informacja dotycząca połączenia

SKOK Szopienice ze SKOK im Powstańców Śląskich

 

Zarząd SKOK Szopienice zawiadamia, że z dniem 31 grudnia 2021 roku dokonał się proces połączenia SKOK Szopienice w Katowicach ze SKOK im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach.

SKOK im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach z dniem 31 grudnia 2021 roku stał się oddziałem SKOK  Szopienice.

SKOK Szopienice stał się następcą prawnym i przejął wszelkie prawa i obowiązki SKOK im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach.

 Kasy połączyły się z własnej inicjatywy bez wsparcia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zachowując współczynnik wypłacalności na poziomie powyżej  9%. Połączone Kasy posiadają zgodę na połączenie przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Połączenie umożliwi lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, podnosząc tym samym jakość pracy oraz kulturę organizacyjną co powinno przynieść wymierne i oczekiwane efekty dla członków obydwu połączonych Kas.

 

Prezes Zarządu
SKOK Szopienice w Katowicach
Zbigniew Grzesiak

 


 

Możliwość składnia wniosków o świadczenie 500+

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portalu Emp@tia.

Jeśli wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.złożyłeś w 2021 r.w gminie, nie składaj go ponownie.

SKOK Szopienice umożliwi składanie wniosków przekazywanych do ZUS od 1 lutego 2022 r.

Więcej informacji o wszystkich możliwościach złożenia wniosku znajdziesz na www.zus.pl

 


 

 

Możliwość składnia wniosków o świadczenie 300+

 

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portalu Emp@tia,
  • bankowości elektronicznej.

 

Jeśli wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.złożyłeś w 2021 r., nie składaj go ponownie.

 

SKOK Szopienice umożliwi składanie wniosków od 1 lutego 2022 r.

Więcej informacji o wszystkich możliwościach złożenia wniosku znajdziesz na www.zus.pl

 


 

Od 1 stycznia 2022 r. możliwe będzie wnioskowanie o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Wnioski będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portalu Emp@tia,
  • bankowości elektronicznej.

SKOK Szopienice umożliwi składanie wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od 1 lutego 2022 r.

 

Więcej informacji o wszystkich możliwościach złożenia wniosku znajdziesz na www.zus.pl

 

Numer specjalnej infolinii dla klientów w sprawie RKO i 500+

22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00)

 

 


 

UWAGA ! OSZUŚCI !

 

Z numeru telefonicznego należącego do Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej o numerze 58 55 09 600 są wykonywane telefony, których celem jest de facto wyłudzenie danych i informacji, które będą mogły zostać wykorzystane do kradzieży środków finansowych. Pytania, kierowane są pod pozorem np. przekazania informacji o zablokowaniu przelewu, który miał rzekomo wyjść z państwa konta albo wykonywania „telefonów weryfikacyjnych” dane do przelewu i dotyczą różnych danych i informacji, np. numeru  rachunku, faktu posiadania i sposobów korzystania  karty płatniczej (aplikacja mobilna) itp. Ostrzegamy, że wszystkie takie pytania mają na celu wyłudzenie Państwa danych, dzięki którym będzie możliwa kradzież środków finansowych.

 

Kasa Krajowa informuje,  że nie wykonuje żadnych telefonów do osób fizycznych – wszelkie tego typu telefony pochodzą od oszustów.

 

Bardzo prosimy o niepodawanie żadnych danych, niezależnie od opisywanego celu, dla jakiego Państwa  dane są rzekomo potrzebne ! Wszelkie tego typu zdarzenia  należy zgłaszać na policję.

 

Zarząd SKOK Szopienice

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POŁĄCZENIA

SKOK SZOPIENICE ZE SKOK IM POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

 

Zarząd SKOK Szopienice zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2022 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli SKOK Szopienice, które m.in. podjęło uchwały w przedmiocie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego SKOK Szopienice oraz SKOK im. Powstańców Śląskich za 2021 rok;
- podział nadwyżki bilansowej SKOK Szopienice za 2021r.;
nadwyżkę bilansową przekazano na zwiększenie funduszu zasobowego SKOK Szopienice.
- pokrycie straty bilansowej z lat ubiegłych i straty bilansowej za okres 2021 roku powstałych w SKOK im. Powstańców Śląskich;
pokrycia straty dokonano, wykorzystując na ten cel 100% funduszu zasobowego i 99,96% funduszu udziałowego SKOK im. Powstańców Śląskich

 


Prezes Zarządu

SKOK Szopienice w Katowicach

Zbigniew Grzesiak

 

 

 


 

 

 

 

 

Wniosek o renegocjacje - odroczenie płatności [WORD]

 

Informacja dla członków w związku z epidemią [PDF]

 

UWAGA - Zmiana numerów rachunków płatniczych NRB [PDF]

 

Co zrobić w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów [PDF]

 


 


Katowice, dn. 1.09.2019 r.

Informacja dla członków

 

         Zarząd SKOK Szopienice zawiadamia, że członkowie mają możliwość składania wniosków,  w sprawie zwrotu części kosztów kredytu/pożyczki w związku z dokonaną ich spłatą przed terminem wyznaczonym w umowie kredytu/pożyczki, zawartych w okresie obowiązywania ustawy o kredycie konsumenckim, tj. od dnia 18 grudnia 2011 roku.

Zarząd SKOK Szopienice

 

 


 

Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych BFG

Informujemy, że począwszy od 29 listopada 2013 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Szopienice uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o BFG”. Celem tego systemu jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności. 

 Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych BFG [pobierz]