Kontakt:

40-374, Katowice
Wiosny Ludów 1

      32 / 204 95 61

Aktualności

 

UWAGA ! OSZUŚCI !

Z numeru telefonicznego należącego do Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej o numerze 58 55 09 600 są wykonywane telefony, których celem jest de facto wyłudzenie danych i informacji, które będą mogły zostać wykorzystane do kradzieży środków finansowych. Pytania, kierowane są pod pozorem np. przekazania informacji o zablokowaniu przelewu, który miał rzekomo wyjść z państwa konta albo wykonywania „telefonów weryfikacyjnych” dane do przelewu i dotyczą różnych danych i informacji, np. numeru  rachunku, faktu posiadania i sposobów korzystania  karty płatniczej (aplikacja mobilna) itp. Ostrzegamy, że wszystkie takie pytania mają na celu wyłudzenie Państwa danych, dzięki którym będzie możliwa kradzież środków finansowych.

Kasa Krajowa informuje,  że nie wykonuje żadnych telefonów do osób fizycznych – wszelkie tego typu telefony pochodzą od oszustów.

Bardzo prosimy o niepodawanie żadnych danych, niezależnie od opisywanego celu, dla jakiego Państwa  dane są rzekomo potrzebne ! Wszelkie tego typu zdarzenia  należy zgłaszać na policję.

 

 

Informacja dotycząca połączenia SKOK Szopienice z MSKOK w HPR

Zarząd SKOK Szopienice zawiadamia, że z dniem 30 września 2020 roku dokonał się proces połączenia MSKOK w HPR Dąbrowa Górnicza ze SKOK Szopienice w Katowicach.

MSKOK w HPR z dniem 30 września 2020 roku stał się oddziałem SKOK  Szopienice.

SKOK Szopienice stał się następcą prawnym i przejął wszelkie prawa i obowiązki MSKOK w HPR.

Kasy połączyły się z własnej inicjatywy bez wsparcia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zachowując współczynnik wypłacalności na poziomie powyżej  13%. Połączone Kasy posiadają zgodę na połączenie przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Połączenie umożliwi lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, podnosząc tym samym jakość pracy oraz kulturę organizacyjną co powinno przyniesie wymierne i oczekiwane efekty dla członków obydwu połączonych Kas.

Za SKOK Szopienice
Prezes Zarządu

Zbigniew Grzesiak

 

 

Zarząd SKOK w związku zagrożeniem rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa COVID


Zarząd SKOK Szopienice w związku zagrożeniem rozprzestrzenienia się pandemii koronawirusa COVID -19, wprowadza dla członków Kasy możliwość skorzystania z 3 miesięcznych „Wakacji kredytowych”.

     Z przedmiotowego rozwiązania mogą skorzystać członkowie Kasy, którzy bezpośrednio zostali dotknięci skutkami epidemii i w związku z tym utracili płynność finansową oraz możliwość uzyskiwania dochodów, w szczególności dotyczy to: pracowników, którzy w związku z zawieszeniem działalności przez pracodawców zostali pozbawieni dochodów, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

 Skorzystanie z „wakacji kredytowych” możliwe jest raz w ciągu roku kalendarzowego.

 Wniosek o odroczenie spłat rat na okres 3 m-cy można pobrać z naszej strony internetowej i złożyć:

     - drogą mailowa na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

     - przesłać na adres SKOK Szopienice -  40-374 Katowicach ul. Wiosny Ludów 1

     - w szczególnych przypadkach osobiście w placówce Kasy.

Od wniosku nie pobierane są żadne opłaty.

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie po jego dostarczeniu do Kasy.

Kwota niespłaconej raty proporcjonalnie powiększy kwoty pozostałych rat. Zmianie ulegnie również harmonogram spłaty kredytu. Nowy harmonogram Kasa dostarczy Klientowi w sposób wskazany we wniosku.

 Wszelkich informacji można uzyskać pod numerem telefonu (32) 204 95 61.

 

Zarząd SKOK Szopienice

 

 

Wniosek o renegocjacje - odroczenie płatności [WORD]

 

Informacja dla członków w związku z epidemią [PDF]

 

UWAGA - Zmiana numerów rachunków płatniczych NRB [PDF]

 

Co zrobić w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów [PDF]

 


Katowice, dn. 1.09.2019 r.

Informacja dla członków

 

         Zarząd SKOK Szopienice zawiadamia, że członkowie mają możliwość składania wniosków,  w sprawie zwrotu części kosztów kredytu/pożyczki w związku z dokonaną ich spłatą przed terminem wyznaczonym w umowie kredytu/pożyczki, zawartych w okresie obowiązywania ustawy o kredycie konsumenckim, tj. od dnia 18 grudnia 2011 roku.

Zarząd SKOK Szopienice

 

 

Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych BFG

Informujemy, że począwszy od 29 listopada 2013 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Szopienice uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o BFG”. Celem tego systemu jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności. 

 Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych BFG [pobierz]