Kontakt:

40-374, Katowice
Wiosny Ludów 1

      32 / 204 95 61

Pobierz

 Pliki do pobrania

 

Informacja agenta ubezpieczeniowego [pobierz]

Informacja o sytuacji finansowej 2019.12.31 [pobierz]

Informacja o sytuacji finansowej 2020.06.30 [pobierz]

Informacja - dyspozycji na wypadek śmierci [pobierz]

Informacja dot. kredytu hipotecznego [pobierz]

Ocena Rady Nadz. dot. stosowania Ładu Korporacyjnego [pobierz]

Polityka informacyjna SKOK Szopienice [pobierz]

Regulamin podstawowego rachunku płatniczego [pobierz]

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania pism, skarg, reklamacji [pobierz]

RODO [pobierz]

Schemat organizacyjny [pobierz]

STATUT SKOK SZOPIENICE [pobierz]

Stopy NBP i odsetki maksymalne [pobierz]

Wniosek o renegocjacje - odroczenie płatności [WORD]

Wniosek o udzielenie kredytu/pożyczki [pobierz]

Wniosek o podstawowy rachunek płatniczy [pobierz]

Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego przez konsumenta [pobierz]

Wyłączenia zasad ładu korporacyjnego [pobierz]

Zasady ładu korporacyjnego [pobierz]

Zaświadczenie o zarobkach [pobierz]

Zgoda poręczyciela [pobierz]

TANDEM Dokument dotyczący opłat z tytułu usług zwiazanych z rachunkiem płatniczym SKOK Szopienice [pobierz]

ROR Dokument dotyczący opłat z tytułu usług zwiazanych z rachunkiem płatniczym SKOK Szopienice [pobierz]

IKS  Dokument dotyczący opłat z tytułu usług zwiazanych z rachunkiem płatniczym SKOK Szopienice [pobierz]

PRP Dokument dotyczący opłat z tytułu usług zwiazanych z rachunkiem płatniczym SKOK Szopienice [pobierz]