Kontakt:

40-374, Katowice
Wiosny Ludów 1

      32 / 204 95 61

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia spłaty pożyczek

 • ubezpieczenie na życie Twoja Promesa– to ochrona, która gwarantuje przejęcie przez towarzystwo ubezpieczeniowe niespłaconej pożyczki w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. W ten sposób zabezpieczona zostanie przyszłość rodziny i poręczycieli, którzy nie będą musieli spłacać za pożyczkobiorcę pozostałego zobowiązania.
 • Ubezpieczenie od utraty pracy Twoja Posada– dzięki niemu towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje pomoc w spłacie zobowiązania, w zależności od opcji może nastąpić to w formie spłacanych rat pożyczki w okresie pozostawania pożyczkobiorcy bez dochodu lub jednorazowej wypłaty świadczenia w wysokości równej sumie ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Twój Walor -  to możliwość wypłaty świadczenia, jeśli pożyczkobiorca np. w wyniku wypadku lub choroby utracił możliwość wykonywania pracy zarobkowej. To zwalnia najbliższych z konieczności spłaty pożyczki oraz umożliwia skoncentrować się na leczeniu czy rehabilitacji.

 

 

Ubezpieczenia mieszkaniowe

 

 • szeroki zakres ubezpieczenia
 • system atrakcyjnych zniżek
 • możliwość płatności składki w ratach
 • atrakcyjny pakiet "Assistance w Domu" gratis od operatora
  (np. pomoc hydraulika, szklarza, elektryka)
 • szybka i sprawna likwidacja szkód

 

Ubezpieczenia na życie - OPTIMUM MAX

Ubezpieczenia OPTIMUM MAX przeznaczone są dla klientów Kasy i w  zależności od wybranego wariantu gwarantują między innymi:

 • wariant SINGIEL – ochronę dla samego ubezpieczonego
 • wariant DUO – ochronę dla ubezpieczonego i jego współmałżonka
 • wariant FAMILIA – ochronę dla całej rodziny ubezpieczonego

Szeroki zakres ubezpieczenia, obejmujący m.in. pobyt w szpitalu w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków, urodzenie dziecka i ponad sto uszczerbków na zdrowiu oraz stała wysokość składki – niezależna od wieku, płci i wykonywanego zawodu, pozwala na optymalne dopasowanie wariantu ubezpieczenia do Twoich potrzeb.

Szybka i sprawna wypłata świadczeń zagwarantuje Tobie i Twoim bliskim komfort w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 

Ubezpieczenia komunikacyjne

 • ubezpieczenie proste i tanie
 • ubezpieczenie dopasowane do każdego Klienta indywidualnego
 • wyjątkowy system zniżek
 • składka płatna w dogodnych ratach
 • przyjazne procedury odnawiania ubezpieczenia

 

Ubezpieczenia podróżne

 • szeroki zakres ubezpieczenia: 3 warianty - MINI, MIDI, MAXI
 • wysokie sumy ubezpieczenia - do 60 000 EURO
 • atrakcyjny pakiet assistance "Pomoc w Podróży" gratis od operatora
 • możliwość zawarcia ubezpieczenia nawet na okres 1 roku
 • minimum formalności