Kontakt:

40-374, Katowice
Wiosny Ludów 1

      32 / 204 95 61

Ubezpieczenia

Ubezpieczenie promesa
Każdy członek SKOK "Szopienice" zaciągający pożyczkę ma możliwość wykupienia ubezpieczenia Promesa. Jest to ubezpieczenie ochronne pozwalające na zabezpieczenie rodziny i poręczycieli na wypadek śmierci pożyczkobiorcy. Składka ubezpieczenia Promesa jest płatna co miesiąc wraz z ratą pożyczki. Składka jest malejąca wraz z malejącą wartością niespłaconej pożyczki i uzależniona od wysokości pożyczki, wieku i płci. W przypadku śmierci Pożyczkobiorcy, niespłaconą część pożyczki spłaca Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie mieszkania
Możliwość ubezpieczenia mieszkania lub domu na bardzo atrakcyjnych warunkach, które zapewniają ochronę nie tylko majątku ubezpieczonego, ale i mienia sąsiadów od szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego. W zależności od potrzeb ubezpieczenie może być wykupione w polisie grupowej lub indywidualnie.
Szczegółowe informacje w placówkach SKOK.

OPTIMUM Grupowe Ubezpieczenie na Życie
Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Ubezpieczenie może być zawarte w zakresie podstawowym. W tym wypadku odpowiedzialność Towarzystwa polega na wypłacie świadczenia w przypadku naturalnego zgonu ubezpieczonego.
Ubezpieczenie może być również zawarte w zakresie rozszerzonym, w którym odpowiedzialność Towarzystwa polega na wypłacie dodatkowych świadczeń. Zakres dodatkowy tego ubezpieczenia precyzują jego opcje: Rodzina, Wypadek, Szpital.