Kontakt:

40-374, Katowice
Wiosny Ludów 1

      32 / 204 95 61

nowe

eSKOK

 


 

Zmiany dot. realizacji transakcji w Internecie [pobierz]

 


 

INFORMACJA O APLIKACJI MOBILNEJ

Już działa aplikacja mobilna mskok.

Pobierz bezpłatnie na swoje urządzenie i korzystaj gdziekolwiek jesteś. Szczegóły: https://www.eskok.pl/aplikacja-mobilna/
KARTA VISA SKOK

Karta płatnicza Visa SKOK to karta typu debetowego wydana do konta prowadzonego w SKOK.
Dzięki karcie Visa SKOK masz stały dostęp do środków na rachunku 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w Polsce i za granicą!

Więcej o karcie płatniczej Visa SKOK na www.skok24.com.pl


 

 

Aktualności

 

Informacja dotycząca połączenia

SKOK Szopienice ze SKOK im Powstańców Śląskich

 

Zarząd SKOK Szopienice zawiadamia, że z dniem 31 grudnia 2021 roku dokonał się proces połączenia SKOK Szopienice w Katowicach ze SKOK im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach.

SKOK im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach z dniem 31 grudnia 2021 roku stał się oddziałem SKOK  Szopienice.

SKOK Szopienice stał się następcą prawnym i przejął wszelkie prawa i obowiązki SKOK im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach.

 Kasy połączyły się z własnej inicjatywy bez wsparcia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zachowując współczynnik wypłacalności na poziomie powyżej  9%. Połączone Kasy posiadają zgodę na połączenie przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Połączenie umożliwi lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, podnosząc tym samym jakość pracy oraz kulturę organizacyjną co powinno przynieść wymierne i oczekiwane efekty dla członków obydwu połączonych Kas.

 

Prezes Zarządu
SKOK Szopienice w Katowicach
Zbigniew Grzesiak

 


 

Możliwość składnia wniosków o świadczenie 500+

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portalu Emp@tia.

Jeśli wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.złożyłeś w 2021 r.w gminie, nie składaj go ponownie.

SKOK Szopienice umożliwi składanie wniosków przekazywanych do ZUS od 1 lutego 2022 r.

Więcej informacji o wszystkich możliwościach złożenia wniosku znajdziesz na www.zus.pl

 


 

 

Możliwość składnia wniosków o świadczenie 300+

 

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski na okres świadczeniowy, który trwa do 31 maja 2022 r. będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portalu Emp@tia,
  • bankowości elektronicznej.

 

Jeśli wniosek o świadczenie na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.złożyłeś w 2021 r., nie składaj go ponownie.

 

SKOK Szopienice umożliwi składanie wniosków od 1 lutego 2022 r.

Więcej informacji o wszystkich możliwościach złożenia wniosku znajdziesz na www.zus.pl

 


 

Od 1 stycznia 2022 r. możliwe będzie wnioskowanie o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Wnioski będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
  • portalu Emp@tia,
  • bankowości elektronicznej.

SKOK Szopienice umożliwi składanie wniosków o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy od 1 lutego 2022 r.

 

Więcej informacji o wszystkich możliwościach złożenia wniosku znajdziesz na www.zus.pl

 

Numer specjalnej infolinii dla klientów w sprawie RKO i 500+

22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00)

 

 


 

UWAGA ! OSZUŚCI !

 

Z numeru telefonicznego należącego do Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej o numerze 58 55 09 600 są wykonywane telefony, których celem jest de facto wyłudzenie danych i informacji, które będą mogły zostać wykorzystane do kradzieży środków finansowych. Pytania, kierowane są pod pozorem np. przekazania informacji o zablokowaniu przelewu, który miał rzekomo wyjść z państwa konta albo wykonywania „telefonów weryfikacyjnych” dane do przelewu i dotyczą różnych danych i informacji, np. numeru  rachunku, faktu posiadania i sposobów korzystania  karty płatniczej (aplikacja mobilna) itp. Ostrzegamy, że wszystkie takie pytania mają na celu wyłudzenie Państwa danych, dzięki którym będzie możliwa kradzież środków finansowych.

 

Kasa Krajowa informuje,  że nie wykonuje żadnych telefonów do osób fizycznych – wszelkie tego typu telefony pochodzą od oszustów.

 

Bardzo prosimy o niepodawanie żadnych danych, niezależnie od opisywanego celu, dla jakiego Państwa  dane są rzekomo potrzebne ! Wszelkie tego typu zdarzenia  należy zgłaszać na policję.

 

Zarząd SKOK Szopienice

 


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POŁĄCZENIA

SKOK SZOPIENICE ZE SKOK IM POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

 

Zarząd SKOK Szopienice zawiadamia, że w dniu 10 czerwca 2022 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli SKOK Szopienice, które m.in. podjęło uchwały w przedmiocie:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego SKOK Szopienice oraz SKOK im. Powstańców Śląskich za 2021 rok;
- podział nadwyżki bilansowej SKOK Szopienice za 2021r.;
nadwyżkę bilansową przekazano na zwiększenie funduszu zasobowego SKOK Szopienice.
- pokrycie straty bilansowej z lat ubiegłych i straty bilansowej za okres 2021 roku powstałych w SKOK im. Powstańców Śląskich;
pokrycia straty dokonano, wykorzystując na ten cel 100% funduszu zasobowego i 99,96% funduszu udziałowego SKOK im. Powstańców Śląskich

 


Prezes Zarządu

SKOK Szopienice w Katowicach

Zbigniew Grzesiak

 

 

 


 

 

 

 

 

Wniosek o renegocjacje - odroczenie płatności [WORD]

 

Informacja dla członków w związku z epidemią [PDF]

 

UWAGA - Zmiana numerów rachunków płatniczych NRB [PDF]

 

Co zrobić w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów [PDF]

 


 


Katowice, dn. 1.09.2019 r.

Informacja dla członków

 

         Zarząd SKOK Szopienice zawiadamia, że członkowie mają możliwość składania wniosków,  w sprawie zwrotu części kosztów kredytu/pożyczki w związku z dokonaną ich spłatą przed terminem wyznaczonym w umowie kredytu/pożyczki, zawartych w okresie obowiązywania ustawy o kredycie konsumenckim, tj. od dnia 18 grudnia 2011 roku.

Zarząd SKOK Szopienice

 

 


 

Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych BFG

Informujemy, że począwszy od 29 listopada 2013 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Szopienice uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o BFG”. Celem tego systemu jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności. 

 Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych BFG [pobierz]

politykaprywatnosci

Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu skokszopienice.com.pl.

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników portalu skokszopienice.com.pl jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Szopienice”.

2. Gromadzenie danych osobowych Użytkowników odbywa się w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204).

3. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone w celach marketingowych, statystycznych i związanych z administrowaniem portalem skokszopienice.com.pl. Służą także poznaniu obszarów zainteresowania Użytkowników, w celu spełnienia ich potrzeb i prezentowania oferty najlepiej dostosowanej do ich preferencji.

4. Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawienia, a także ubiegania się o usunięcie danych osobowych z Bazy Kont. W tym celu należy skontaktować się z SKOK „Szopienice”.

5. Administrator, chcąc zapewnić Użytkownikom bezpieczne korzystanie z portalu, zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zagwarantowania właściwej ochrony wszystkim gromadzonym  danym osobowym. 

6. Użytkownicy portalu skokszopienice.com.pl mogą zostać poproszeni o podanie danych osobowych w trakcie rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, korzystania z funkcji spersonalizowanych portalu skokszopienice.com.pl, a także w innych sytuacjach, m.in. w trakcie brania udziału w specjalnych akcjach promocyjnych.

7. Administrator ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym podmiotom, które współpracują z Administratorem w celach marketingowych oraz właścicielowi portalu skokszopienice.com.pl.

8. Aby zapewnić Użytkownikom komfort przeglądania portalu skokszopienice.com.pl Administrator używa plików cookie. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które wysyłane są przez serwer strony WWW i zapisywane są na komputerze Użytkownika. Cookies pozwalają Administratorowi portalu monitorować aktywność odwiedzających oraz poznać obszary ich zainteresowań. Informacje te wykorzystywane są w celach statystycznych i marketingowych. Użytkownik w dowolnym momencie ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce internetowej plików cookies, jednak takie działanie może spowodować utrudnienia lub całkowicie uniemożliwić dostęp do portalu.

9. Każdy Użytkownik sam odpowiada za utrzymanie w tajemnicy danych, zwłaszcza haseł, które umożliwiają mu dostęp do spersonalizowanych funkcji portalu skokszopienice.com.pl. Udostępnienie tych informacji odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkowników i może prowadzić do ich wykorzystania przez osoby trzecie w sposób niepożądany przez Użytkownika. 

10. Administrator zastrzega prawo do zmiany postanowień Polityki prywatności portalu skokszopienice.com.pl w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej uzasadnionej przyczyny.

Pożyczki


Oświadczenie o dochodach [pobierz]

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek [pobierz]

Skrócony kwestionariusz pożyczki hipotecznej [pobierz]

Wniosek o kredyt zabezpieczony hipoteką [pobierz]

Wniosek o pożyczkę [pobierz]

Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach [pobierz]

Informacja dot. kredytu hipotecznego [pobierz]

 


 Pożyczka do jednego miesiąca - "Chwilówka"

Pożyczka dla posiadaczy ROR - konta osobistego
LINIA POŻYCZKOWA
Linia pożyczkowa zakładana jest wyłącznie w rachunku ROR lub IKS plus

Pożyczka gotówkowa
Pożyczka do 36 miesięcy przyznawana na dowolny cel.

Pożyczka członkowska
Pożyczka ta jest przeznaczona dla członków, którzy legitymują się nienagannym stażem czlonkowskim przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz poprawną historią kredytową w BIK.
Ich zarobek netto kształtuje się na poziomie 1500 zł. lub wraz z małżonkiem 2 500 zł.

Pożyczka dla seniora

Pożyczka pod zastaw depozytów
Każdy członek posiadający lokaty lub wkłady w SKOK może uzyskać pożyczkę

Pożyczka na dowolny cel mieszkaniowy
Pożyczka przeznaczona na dowolny cel mieszkaniowy dla osób posiadających poprawną historią kredytową w BIK.

Pożyczka hipotyczna
Pożyczka przeznaczona na dowolny cel mieszkaniowy, zabezpieczona hipoteką, dla osób posiadających poprawną historią kredytową w BIK.