Kontakt:

40-374, Katowice
Wiosny Ludów 1

      32 / 204 95 61

nowe

eSKOK

 

KARTA VISA SKOK

Karta płatnicza Visa SKOK to karta typu debetowego wydana do konta prowadzonego w SKOK.
Dzięki karcie Visa SKOK masz stały dostęp do środków na rachunku 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w Polsce i za granicą!

Więcej o karcie płatniczej Visa SKOK na www.skok24.com.pl

Aktualności

 UWAGA - Zmiana numerów rachunków płatniczych NRB [PDF]

 

 

Informacja

 Zarząd SKOK SZOPIENICE uprzejmie informuje, że punkt kasowy w Czechowicach – Dziedzicach przy ul. Sobieskiego 38 będzie czynny do dn. 26 września 2019 r. włącznie.

 Do dyspozycji naszych Członków pozostają punkty przy ul. Sobieskiego 10 oraz ul. Traugutta 1.

 Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań,

 aby obsługa przebiegała prawidłowo.

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca połączenia SKOK Szopienice i SKOK Mysłowice

Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli SKOK „Szopienice” nr 3/2018 z dn. 15.11.2018 oraz uchwały nr 3/2018 Nadzwyczajnego zebrania Przedstawicieli SKOK „Mysłowice” zadecydowano o połączeniu obu Kas ku obopólnej korzyści ich członków. Kasą przyłączającą jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Szopienice”, zaś przyłączaną Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo –Kredytowa „Mysłowice”.

Od dnia 15-11-2018 organami statutowymi SKOK "Mysłowice" są organy Kasy przejmującej, również statutem obowiązującym będzie Statut SKOK Szopienice.
Kasy połączyły się z własnej inicjatywy bez wsparcia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i przy wsparciu Kasy Krajowej zachowując współczynnik wypłacalności na dzień 30-11-2018r.: ~ 11%. Połączone Kasy posiadają zgodę i decyzję na połączenie przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wierzymy, że nasze wspólne działanie przyniesie wymierne i oczekiwane efekty dla członków obydwu połączonych Kas.

Z wyrazami szacunku
Za Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Szopienice
Zbigniew Grzesiak

 

Decyzja KNF o połączeniu [pobierz]

 

Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych BFG

Informujemy, że począwszy od 29 listopada 2013 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Szopienice uczestniczy w ustawowym systemie gwarantowania środków pieniężnych, którego zasady określa ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o BFG”. Celem tego systemu jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą o BFG, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności. 

 Informacja o uczestnictwie w systemie ochrony środków pieniężnych BFG [pobierz]

politykaprywatnosci

Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu skokszopienice.com.pl.

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników portalu skokszopienice.com.pl jest Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „Szopienice”.

2. Gromadzenie danych osobowych Użytkowników odbywa się w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204).

3. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone w celach marketingowych, statystycznych i związanych z administrowaniem portalem skokszopienice.com.pl. Służą także poznaniu obszarów zainteresowania Użytkowników, w celu spełnienia ich potrzeb i prezentowania oferty najlepiej dostosowanej do ich preferencji.

4. Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawienia, a także ubiegania się o usunięcie danych osobowych z Bazy Kont. W tym celu należy skontaktować się z SKOK „Szopienice”.

5. Administrator, chcąc zapewnić Użytkownikom bezpieczne korzystanie z portalu, zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zagwarantowania właściwej ochrony wszystkim gromadzonym  danym osobowym. 

6. Użytkownicy portalu skokszopienice.com.pl mogą zostać poproszeni o podanie danych osobowych w trakcie rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, korzystania z funkcji spersonalizowanych portalu skokszopienice.com.pl, a także w innych sytuacjach, m.in. w trakcie brania udziału w specjalnych akcjach promocyjnych.

7. Administrator ma prawo udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym podmiotom, które współpracują z Administratorem w celach marketingowych oraz właścicielowi portalu skokszopienice.com.pl.

8. Aby zapewnić Użytkownikom komfort przeglądania portalu skokszopienice.com.pl Administrator używa plików cookie. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które wysyłane są przez serwer strony WWW i zapisywane są na komputerze Użytkownika. Cookies pozwalają Administratorowi portalu monitorować aktywność odwiedzających oraz poznać obszary ich zainteresowań. Informacje te wykorzystywane są w celach statystycznych i marketingowych. Użytkownik w dowolnym momencie ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce internetowej plików cookies, jednak takie działanie może spowodować utrudnienia lub całkowicie uniemożliwić dostęp do portalu.

9. Każdy Użytkownik sam odpowiada za utrzymanie w tajemnicy danych, zwłaszcza haseł, które umożliwiają mu dostęp do spersonalizowanych funkcji portalu skokszopienice.com.pl. Udostępnienie tych informacji odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkowników i może prowadzić do ich wykorzystania przez osoby trzecie w sposób niepożądany przez Użytkownika. 

10. Administrator zastrzega prawo do zmiany postanowień Polityki prywatności portalu skokszopienice.com.pl w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej uzasadnionej przyczyny.

Pożyczki


Oświadczenie o dochodach [pobierz]

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek [pobierz]

Wniosek o kredyt zabezpieczony hipoteką [pobierz]

Wniosek o pożyczkę [pobierz]

Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach [pobierz]

Informacja dot. kredytu hipotecznego [pobierz]

 


 Pożyczka do jednego miesiąca - "Chwilówka"

Pożyczka dla posiadaczy ROR - konta osobistego
LINIA POŻYCZKOWA
Linia pożyczkowa zakładana jest wyłącznie w rachunku ROR lub IKS plus

Pożyczka gotówkowa
Pożyczka do 36 miesięcy przyznawana na dowolny cel.

Pożyczka członkowska
Pożyczka ta jest przeznaczona dla członków, którzy legitymują się nienagannym stażem czlonkowskim przez okres ostatnich 12 miesięcy oraz poprawną historią kredytową w BIK.
Ich zarobek netto kształtuje się na poziomie 1500 zł. lub wraz z małżonkiem 2 500 zł.

Pożyczka dla seniora

Pożyczka pod zastaw depozytów
Każdy członek posiadający lokaty lub wkłady w SKOK może uzyskać pożyczkę

Pożyczka na dowolny cel mieszkaniowy
Pożyczka przeznaczona na dowolny cel mieszkaniowy dla osób posiadających poprawną historią kredytową w BIK.

Pożyczka hipotyczna
Pożyczka przeznaczona na dowolny cel mieszkaniowy, zabezpieczona hipoteką, dla osób posiadających poprawną historią kredytową w BIK.